top of page
Algemene Voorwaarden schoonheidssalon

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen LashRoom by Emi en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

2. Verplichtingen van LashRoom by Emi

 1. Schoonheidssalon LashRoom by Emi staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke, kwalitatieve materialen en producten.

 2. Het salon zal U op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

 3. Het salon zal U zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 4. Het salon zal aan U vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

 5. LashRoom by Emi voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

 

3. Verplichtingen van de klant

 1. Je dient alle gegevens aan LashRoom by Emi te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

 2. Heb je specifieke wensen, dan dient u mij op de hoogte te brengen nog voor de behandeling.

 3. Geen kinderen onder de 12 jaar toegelaten in het salon.

 

4. Betaling

 1. De prijzen van alle behandelingen en producten van LashRoom by Emi zijn zichtbaar in het salon, en op de website van het salon.

 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

 4. Je dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

 

5. Annuleringsvoorwaarden

Annulatie dient schriftelijk te gebeuren, via een sms bericht (0493371218), e-mail (lashroombyemi@gmail.com) of via de contactformulier op onze website. 

 1. U dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te verzetten of annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak, in deze geval kan de afpsraak kosteloos verzet worden.

 2. Wanneer je de afspraak niet 48 uur voor de afspraak annuleert, gaat 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden, of de reeds betaalde voorschot wordt teruggehouden.

 3. Wanneer je meer dan 15 minuten te laat komt, mag het salon de afspraak annuleren en toch 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling bij U in rekening brengen.

 4. NO SHOW / niet komen opdagen zonder verwittigen: volledige bedrag van de behandeling wordt gefactureerd.

   5. Terugbetalen van een voorschot is niet mogelijk, afspraken kunnen altijd verzet worden mits dit ten minste 48 op voorhand wordt aangevraagd.

In geval van annulering wegens overmacht (zoals covid positief of quarantaine) worden de afspraken verplaatst (ook in deze geval wordt de voorschot niet terugbetaald). 

   6. ANNULERING VAN OPLEIDINGEN - voorschotten van een opleiding worden niet terugbetaald, dit omdat voor een cursus volledige dagen worden vrijgehouden en de starterpakket wordt aangekocht. Verzetten van een opleiding is mogelijk, maar enkel als het verplaatsen van de cursusdag twee weken op voorhand wordt aangevraagd.

 

6. Garantievoorwaarden

 1. LashRoom by Emi biedt je 7 dagen garantie op de behandelingen.

 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.

 • De klant te laat naar haar afspraak komt.

 • Bij wimperextensions / wimperlifting behandelingen geven wij geen garantie als de klant make-up / mascara naar haar afspraak komt.

 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

 • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.

 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. Aansprakelijkheid

1. LashRoom by Emi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat LashRoom by Emi is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. LashRoom by Emi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

8. Klachtenafhandeling

 1. Heeft U een klacht over een behandeling, dan dient je deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het salon.

 2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

 3. Is een klacht gegrond, dan zal het salon een gepaste oplossing aanbieden, maar er wordt geen geld terugbetaald.

 

9. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer je meubilair, apparatuur of producten in het salon beschadigt, dan heeft LashRoom by Emi het recht om een schadevergoeding van U te eisen.

 2. Diefstal wordt door het salon altijd direct bij de politie gemeld.

 

10. Behoorlijk gedrag
Je dient zich in het salon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer je ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om je zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

bottom of page